Тест ИК менаџера за запошљавање (квоцијент интервјуисања)

Ево ваше прилике да „тестирате“ своје лично знање о процесу разговора.