Финансијски извештаји

Повезани термини: Годишњи извештај; Ревизије, екстерне; Биланси; Извештаји о новчаном току; Изјаве о приходима...

Дисконтовани новчани ток

Анализа дисконтованог новчаног тока (ДЦФ) је техника за одређивање вредности предузећа данас у светлу његових новчаних приноса у будућности. Рутински га користе људи који купују посао. Заснован је на новчаном току, јер ће се збрајати будући токови готовине из предузећа. Зове се...

Циклус конверзије готовине

Циклус конверзије готовине (ЦЦЦ) кључно је мерило ликвидности малог предузећа. Циклус конверзије готовине је број дана између плаћања сировина или робе која ће се препродати и пријема готовине од продаје робе која је направљена од те сировине или је купљена за препродају. Тхе ...

Профитна маржа

Повезани услови: Финансијски показатељи ...

Оглашавање буџет

Савети о буџетирању и преговарању, плус промотивни алати за оглашавање.